Rabu, 04 Januari 2012

Soal Prediksi UN IPA SMA Tahun 2012

1.            Di saluran pencernaan, protein akan disederhanakan menjadi senyawa yang disebut ....
A.    Vitamin D
B.     Asam amino
C.     Glukosa
D.    Asam lemak
E.     Kolestrol

2.            Pada daur hidup Aurelia stadium berenang bebas, mempunyai silia, dan tidak bertentakel dinamakan ....
A.    Efira
B.     Skifistoma
C.     Planula
D.    Medusa
E.     Strobila

3.            System yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah system ....
A.    Otot
B.     Ekskresi
C.     Pencernaan
D.    Sirkulasi
E.     Regulasi
     
4.            Ada dua cara bentuk polip obelia. Polip yang berfungsi untuk memproduksi disebut ....
A.    Gonangium
B.     Tentakel
C.     Hidrandt
D.    Gastrozoit
E.     Mesoglea

5.            Contoh tumbuhan kormofita yang berspora ialah ....
A.    Antoceros laevis
B.     Cycosruphii
C.     Dioon edule
D.    Ginkyo biloba
E.     Egenia moluccensis

6.            Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida kadar terbesar penimbunan bahan pencemarakan terdapat pada ....
A.    Air tawar
B.     Ikan kecil
C.     Fitoplankton
D.    Ikan besar
E.     Zooplankton

7.            Proses pencernaan yang terjadi dimulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah didalam mulut dengan perantara enzim adalah ....
A.    Protein
B.     Lemak
C.     Karbohidrat
D.    Mineral
E.     Vitamin

8.            Yang disebut dengan cambium intrafasikuler adalah nomor ....  

A.    3

B.     1
C.     6
D.    4
E.     5


9.            Bersamaan dengan keluarnya cairan ludah nyamuk saat menghisap darah manusia, maka ada kemungkinan masuknya Plasmodium didalam tubuh manusia, yaitu dalam bentuk ....
A.    Ookinet
B.     Tropozoit
C.     Merozoit
D.    Gametosit
E.     Sporozoit

10.        Adaptasi adalah contoh kegiatan makhluk hidup dalam melakukan ....
A.    Pertumbuhan dan perkembangan
B.     Anabolime dan katabolisme
C.     Respons terhadap rangsangan
D.    Perkembangbiakkan
E.     Gerak aktif

11.        Dalam daur hidup katak, stadium yang paling mudah ditandai dengan ....
A.    Terbentuknya kaki depan
B.     Terbentuknya kaki belakang
C.     Menghilangnya ekor
D.    Bernapas ingsang luar
E.     Bernapas dengan ingsang dalam

12.        Yang disebut daerah pembelahan ditunjukkan oleh huruf ....
A.    C
B.     D
C.     B
D.    C dan D
E.     A

13.        Apabila spora tumbuhan lumut jatuh ditempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi ....
A.    Gamet
B.     Zigot
C.     Sporogonium
D.    Tumbuhan lumut
E.     Protonema

14.        Organel berupa saluran halus dalam sitoplasma yang terbatas system membran dan erat kaitannya dengan system angkutan pada sintesis protein, adalah ....
A.    Ribosom
B.     Retikulum endoplasma
C.     Plasmodesmatali
D.    Badan golgi
E.     Lisosom

15.        Virus dianggap makhluk hidup karena ....
A.    Tubuhnya mengandung asam nukleat yang dilapisi pritein
B.     Dapat menyerang bekteri
C.     Dapat menyebabkan penyakit seperti AIDS
D.    Dapat memperbanyak diri dalam sel hidup
E.     Dapat dilumpuhkan

16.        Tubuh bersegmen dan bulat memanjang kepala dimulai dengan adanya tonjolan, seluruh tubuh diliputi oleh rambut dan tiap segman mempunyai sepasang parapodia, adalah cirri-ciri ....
A.    Oligochaeta
B.     Polichaeta
C.     Hirudinea
D.    Nematoda
E.     Cestoda

17.        Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan cirri-ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji terdapat pada strobilus betina dan serbuk sari dalam strobilus jantan. Maka tumbuhan itu dapat digolongkan kedalam ....
A.    Thallophyta
B.     Mycota
C.     Alga
D.    Gymnospermae
E.     Angiospermae

18.        Kekurangan protein pada makanan menyebabkan busung lapar karena protein selain merupakan penyusun enzim juga berfungsi dalam ....
A.    Menyusun peninbunan lemak
B.     Merusak zat yang bersifat racun
C.     Memlihara kesetimbangan tekanan osmosis darah
D.    Menjaga kesetimbangan energi
E.     Memlihara ketegaran suatu sel

19.        Dinamika penduduk suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, KECUALI ....
A.    Imigrasi
B.     Natalitas
C.     Mortalitas
D.    Emigrasi
E.     Transmigrasi

20.        Kandungan spesifik dinding sel bakteri adalah ....
A.    Peptidoglika
B.     Selulosa
C.     Kitin
D.    Pektin
E.     Lignin

21.        Akar yang muncul pada stek berasal dari perkembangan ....
A.    Epidermis
B.     Parenkim
C.     Korteks
D.    Kambium
E.     Perikambium

22.        Bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambung manusia adalah ....
A.    Abomasums
B.     Rumen
C.     Retikulum
D.    Omasum
E.     Ileum

23.        Kelompok cacing berikut yang berguna dalam bidang pertanian adalah ....
A.    Oligochaeta
B.     Polychaeta
C.     Hirudenae
D.    Trematoda
E.     Turbelaria

24.        Berdasarkan kategori kehidupan pada ekosistem perairan, hewan yang aktif berenang tanpa terpengaruh oleh arus air dinamakan ....
A.    Nekton
B.     Plankton
C.     Neuston
D.    Bentos
E.     Perifiton

25.        Penemuan fosil pada berbagai lapisan bumi yang dapat menerangkan adanya evolusi dengan jelas adalah fosil ....
A.    Kera
B.     Manusia
C.     Dinosaurus
D.    Kuda
E.     Gajah

26.        Sel-sel yang diperoleh dengan cara peleburan dua tipe sel somatik hasil isolasi dari jaringan yang berbeda menjadi sel tunggal, disebut ....
A.    Zigot
B.     Sel yang diklon
C.     Chimera
D.    Sel yang rekombinasi
E.     Hidridoma

27.        Cadangan makanan pada umbi kentang yang merupakan umbi batang disimpan didalam jaringan ....
A.    Epidermis
B.     Kolemkin
C.     Sklerenkim
D.    Palisade
E.     Parenkim

28.        Kacang tanah, kacang hijau, dan buncis dikelompokkan kedalam family ....
A.    Mimosaceae
B.     Oliselpinium
C.     Euphorbiaceae
D.    Gulaneceae
E.     Papilionaceae

29.        Bila dalam tahap siklus Krebs dan NADH2 dan 2 molekul FADH2, maka setelah melalui transfer elektron akan dihasilkan ATP sejumlah ....
A.    10
B.     20
C.     28
D.    30
E.     32

30.        Pada marmot, warna bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan terhadap bulu halus. Marmot yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan yang berbulu albino halus menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbulu hitam kasar. Jika marmot dari keturunan F1 tersebut dikawinkan dengan yang berbulu albiano halus maka keturunannya yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak ....
A.    75  %
B.     56  %
C.     37  %
D.    25  %
E.     6  %

Tidak ada komentar:

Posting Komentar